>> EBOOK: KOMPLETNÝ SADZOBNÍK POKÚT za priestupky v blokovom konaní na úseku cestnej dopravy – platný od 1.4.2020