E_OBCHODNÉ A FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU – TEÓRIE: 7E: Vlastné náklady v cestnej doprave, Prípadová štúdia – Kalkulácie vlastných nákladov v CD

Táto výučbová aplikácia obsahuje teoretické učivo predmetu >> E_OBCHODNÉ A FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU – TEÓRIE: 7E: Vlastné náklady v cestnej doprave, Prípadová štúdia – Kalkulácie vlastných nákladov v CD, k príprave na skúšky odbornej spôsobilosti v cestnej doprave.

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť kliknutím na tlačítko Prihlásiť sa, vľavo hore v hlavnom menu stránky.