E_OBCHODNÉ A FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU – TEÓRIE 4E: Výkaz ziskov a strát, 5E: Zisk, ukazovatele ziskovosti, 6E: Rozpočet

Táto výučbová aplikácia obsahuje teoretické učivo predmetu  E_OBCHODNÉ A FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU – TEÓRIE 4E: Výkaz ziskov a strát, 5E: Zisk, ukazovatele ziskovosti, 6E: Rozpočet, k príprave na skúšky odbornej spôsobilosti v cestnej doprave.

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť kliknutím na tlačítko Prihlásiť sa, vľavo hore v hlavnom menu stránky.