E_OBCHODNÉ A FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU – TEÓRIE 1E: Používanie platobných prostriedkov v platobnom styku, 2E: Úvery, 3E: Súvaha

Táto výučbová aplikácia obsahuje teoretické učivo predmetu E_OBCHODNÉ A FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU – TEÓRIE 1E: Používanie platobných prostriedkov v platobnom styku, 2E: Úvery, 3E: Súvaha, k príprave na skúšky odbornej spôsobilosti v cestnej doprave.

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť kliknutím na tlačítko Prihlásiť sa, vľavo hore v hlavnom menu stránky.