E_OBCHODNÉ A FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU – TEÓRIE 12E: Fakturácia v cestnej doprave, 13E: Dodacie doložky INCOTERMS 2010

Táto výučbová aplikácia obsahuje teoretické učivo predmetu E_OBCHODNÉ A FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU – TEÓRIA 12E: Fakturácie v cestnej doprave, 13E: Dodacie doložky INCOTERMS 2010 + Prípadová štúdia, k príprave na skúšky odbornej spôsobilosti v cestnej doprave.

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť kliknutím na tlačítko Prihlásiť sa, vľavo hore v hlavnom menu stránky.