E_OBCHODNÉ A FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU – TEÓRIA 11E: Elektronický prenos údajov v cestnej doprave

Táto výučbová aplikácia obsahuje teoretické učivo predmetu E_OBCHODNÉ A FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU – TEÓRIA 11E: Elektronický prenos údajov v cestnej doprave, k príprave na skúšky odbornej spôsobilosti v cestnej doprave.

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť kliknutím na tlačítko Prihlásiť sa, vľavo hore v hlavnom menu stránky.