E_OBCHODNÉ A FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU – Prípadové štúdie A až G k teóriám 3E – 6E: Cenotvorba a kalkulácie nákladov v CD

Táto výučbová aplikácia obsahuje podrobne vypracovanú prípadovú štúdiu E_OBCHODNÉ A FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU – Prípadové štúdie A až G k teóriám 3E až 6E: Cenotvorba a klakulácie nákladov v cestnej doprave, k príprave na skúšky odbornej spôsobilosti v cestnej doprave.

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť kliknutím na tlačítko Prihlásiť sa, vľavo hore v hlavnom menu stránky.