(PCP): DOPRAVNÉ ZARIADENIA

PODSKUPINY DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ:

  • Vodiace zariadenia (vyznačenie dočasných obchádzok, trvalých prekážok, smerového vedenia a šírky cesty),

  • Výstražné zariadenia,

  • Doplnkové zariadenia k svetelným signálom