(PCP): DOPRAVNÉ ZARIADENIA

PODSKUPINY DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ:

  • Vodiace zariadenia (vyznačenie dočasných obchádzok, trvalých prekážok, smerového vedenia a šírky cesty),
  • Výstražné zariadenia,
  • Doplnkové zariadenia k svetelným signálom
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: