(COL,KKV,PCD): DOPRAVNÁ GEOGRAFIA

Táto výučbová aplikácia obsahuje spracovanú problematiku v oblasti dopravnej geografie a plánovania trás prepravy. Tématické okruhy:

  • Dopravná geografia – geografické usporiadanie SR, základná cestná sieť SR a ČR, spoplatnenie ciest,
  • Navigačné systémy – informačné technológie v cestnej doprave, navigačné systémy a zariadenia, základná obsluha,
  • Trasy – vyhľadávanie a plánovanie optimálnej trasy, časové harmonogramy prepravy.
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: