(CMR,KKV,PCD): DOHOVOR CMR: Prepravná zmluva v medzinárodnej CND

Táto aplikácia obsahuje ustanovenia dohovoru č. 11/1975 o prepravnej Zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CND)

Prehľad tém:

  • Definícia CMR, Rozsah platnosti, Odlišnosti legislatív,
  • Nákladný list – listy PARE, jednotlivé zásielky,
  • Obsah CMR – podrobné povinné aj dodatkové položky,
  • Zodpovednosť za údaje v CMR, Povinnosti dopravcu
  • Povinnosti dopravcu, Kontrolný list vodiča,
  • Prípadové štúdie
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: