(INST): CVIČNÉ TESTY – Rétorika

Nasledujúci cvičný test obsahujú batériu všetkých 31 oficiálnych záverečných testových otázok k téme Rétorika. Z týchto otázok sa zostavujú záverečné testy na skúške k získaniu inštruktorského oprávnenia, alebo doškoľovacom kurze.Test obsahuje všetky oficiálne otázky podľa platných osnov a ďalšie otázky, ktoré sa nachádzajú v originálnych testoch skúšobných komisárov.

  • Test generuje vždy všetky otázky a to v premiešanom poradí, pri každom ďalšom novom spustení,
  • Pri každej otázke si volíte odpoveď, až dovtedy kým si nezvolíte pri každej z nich správnu voľbu. Následne prejdete na ďalšiu otázku,
  • Akonáhle prejdete všetky otázky, aplikácia vám to oznámi.
  • Test môžete spúšťať neobmedzene a precvičovať si tak svoje znalosti voľným spôsobom.

Prajeme vám veľa úspechov!

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: