(INST): CVIČNÉ TESTY – Psychológia

Nasledujúci cvičný test obsahujú batériu všetkých 106 oficiálnych záverečných testových otázok k téme Psychológia. Z týchto otázok sa zostavujú záverečné testy na skúške k získaniu inštruktorského oprávnenia, alebo doškoľovacom kurze.Test obsahuje všetky oficiálne otázky podľa platných osnov a ďalšie otázky, ktoré sa nachádzajú v originálnych testoch skúšobných komisárov.

  • Test generuje vždy všetky otázky,
  • Pri každej otázke si volíte odpoveď, až dovtedy kým si nezvolíte pri každej z nich správnu voľbu. Následne prejdete na ďalšiu otázku,
  • Akonáhle prejdete všetky otázky, aplikácia vám to oznámi.
  • Test môžete spúšťať neobmedzene a precvičovať si tak svoje znalosti voľným spôsobom.

Prajeme vám veľa úspechov!

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: