(KKV,PCD): COLNÁ PROBLEMATIKA

Táto výučbová aplikácia obsahuje spracovanú základnú informáciu o colnej problematike v cestnej doprave. Okruhy tém:

  • Legislatívne prostredie,
  • Základné pojmy v colnej praxi,
  • Colné režimy,
  • Dohovor TIR,
  • Karnet TIR.
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: