(CEST): ÚVOD DO PROBLEMATIKY PRIESTUPKOV V CESTNEJ DOPRAVE

Prehľad tém:

Úvod do problematiky priestupkov v cestnej doprave,
Základy obhajoby – predpoklady, podstata, ciele obhajoby,
Znalosti vodiča, potrebné k cestnej kontrole – povinnosti policajta, kritériá stanovovania pokuty, okolnosti spáchania priestupku, následok priestupku, zavinenie a pohnútka, osoba páchateľa

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: