(CEST): MODELOVÉ SITUÁCIE 6 až 10

Táto výučbová aplikácia obsahuje náčrt modelových situácií v priestupkových konaniach v cestnej doprave:

6. Priestupky rýchlosti,
7. Dopravná nehoda / Škodová udalosť.
8. Zadržanie vodičského preukazu z dôvodu možnosti uloženia zákazu činnosti,
9.  Zadržanie technického preukazu od vozidla,
10. Krajná núdza

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: