(CEST): MODELOVÉ SITUÁCIE 16 až 23

Táto výučbová aplikácia obsahuje náčrt modelových situácií v priestupkových konaniach v cestnej doprave:

16. Parkovanie na vyhradenom mieste
17. Policajt zastavuje na nebezpečnom mieste
18. Nebol som zastavený ako vodič
19. Priestupok chce prejednávať zaujatý policajt
20. Policajt zneužíva svoje právomoci
21. Policajt sa správa neslušne
22. Som stíhaný po zániku trestnosti priestupku
23. Opakované stíhanie

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: