(CEST): MODELOVÉ SITUÁCIE 1 až 5

Táto výučbová aplikácia obsahuje náčrt modelových situácií v priestupkových konaniach v cestnej doprave:

Prehľad tém:

1. Policajt chce uložiť neprimeraný a neindividualizovaný trest,
2. Policajt chce potrestať čisto formálne porušenie zákona,
3. Policajt chce uložiť pokutu pri súbehu priestupkov samostatne za každý jeden priestupok – vylúčenie súbehu,
4. Policajt poskytuje absurdný / nespravodlivý výklad zákona,
5. Policajt porušuje právo na spravodlivý proces v blokovom konaní

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: