(KKV): C_ZÁVEREČNÉ OTÁZKY KKV – Hospodárske prostredie a organizácia trhu – nákladná cestná doprava (76 otázok)

Nasledujúci cvičný test obsahujú batériu všetkých 76 oficiálnych záverečných testových otázok k téme Hospodárske prostredie a organizácia trhu – nákladná cestná doprava. Z týchto otázok sa zostavujú testy na skúšky k získaniu kvalifikačnej karty vodiča (kurzom KKV).

  • Test generuje vždy všetky otázky a to v premiešanom poradí, pri každom ďalšom novom spustení,
  • Pri každej otázke si volíte odpoveď, až dovtedy kým si nezvolíte pri každej z nich správnu voľbu. Následne prejdete na ďalšiu otázku,
  • Akonáhle prejdete všetky otázky, aplikácia vám to oznámi.
  • Test môžete spúšťať neobmedzene a precvičovať si tak svoje znalosti voľným spôsobom.

Prajeme vám veľa úspechov!