(ZBJ): Zákon č. 554/2006: BEZPEČNOSTNÉ PÁSY A ZARIADENIA

Táto výučbová aplikácia obsahuje ustanovenia nariadenia vlády č. 554/2006 o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacich zariadení. Prehľad tém:

  • §8 – zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke (k používaniu bezp. pásov a zariadení)
  • § 1 – Predmet úpravy
  • § 2 – Vymedzenie základných pojmov
  • § 3 – Základné členenie detských zadržiavacích zariadení
  • § 4 – Používanie bezpečnostných systémov vo vozidlách kategórie M 1, N 1, N 2 a N 3
  • § 5 – Používanie bezpečnostných systémov vo vozidlách kategórie M 2, M 3
  • § 6 – Lekárske osvedčenie o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: