(PCD): A_OBČIANSKE PRÁVO: TEÓRIA: Zmluvné záväzky a Zmluvy o preprave vecí

Táto výučbová aplikácia obsahuje teoretické učivo predmetu A_OBČIANSKE PRÁVO – TEÓRIA: Záväzky a zmluvy v cestnej doprave podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka, k príprave na skúšky odbornej spôsobilosti v cestnej doprave.

Prehľad tém:

  • Úvod do problematiky,
  • Záväzky – vznik, zmena, zánik,
  • Zabezpečenie záväzkov,
  • Zodpovednosť za škody,
  • Zmluva o preprave vecí podľa Obchodného a Občianskeho zákonníka – vnútroštátna doprava,
  • Zmluva o nájme a prevádzke dopravného prostriedku
  • Prípadové štúdie (2),
  • Zasielateľstvo,
  • Prepravný poriadok.
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť kliknutím na tlačítko Prihlásiť sa, vľavo hore v hlavnom menu stránky.