4| PREDMET: (NVÚ, PÚ – PT) – NÁUKY O VOZIDLÁCH A ÚDRŽBE