3| PREDMET: (ZBJ, EKO, DEF): – ZÁSADY BEZPEČNEJ JAZDY, EKOŠOFÉROVANIE, DEFENZÍVNA JAZDA