(PCP): § 76: VODIČSKÉ OPRÁVNENIA

Táto výučbová aplikácia obsahuje prehľad členenia a skupín vodičských oprávnení podľa  § 76 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.

Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: