(PCP): § 70-72: ZADRŽANIE DOKLADOV A TABULIEK EČV

Táto výučbová aplikácia obsahuje ustanovenia paragrafov 70 až 72 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke:

Prehľad tém:

  • § 70  Zadržanie vodičského preukazu,
  • § 71  Osobitné ustanovenie o zadržaní VP,
  • § 72  Zadržanie osvedčenia o evidencii časť I., II., OEV a tabuľky s evidenčným číslom (EČV)
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: