(PCP): § 62,63,69: RIADENIE CESTNEJ PREMÁVKY POKYNMI

Táto výučbová aplikácia obsahuje ustanovenia paragrafov 62, 63 a 69 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke:

  • § 62 Riadenie cestnej premávky,
  • § 63 Zastavovanie vozidiel
  • § 69 Oprávnenia policajta pri dohľade nad bezpečnosťou CP,
  • Vyhláška č. 30/2020: Pokyny policajta.
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: