(PCP): § 45-51 PREPRAVA OSOB A NÁKLADU: Preprava osôb, Preprava osôb v ložnom priestore nákladného automobilu a v ložnom priestore nákladného prívesu traktora, Preprava nákladu, Označovanie prečnievajúceho nákladu podľa vyhlášky č- 30/2020

Táto výučbová aplikácia obsahuje ustanovenia paragrafov 45-51 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Prehľad tém,:

  • § 45-46 Preprava osôb
  • § 47 Preprava osôb vozidlom pravidelnej hromadnej dopravy osôb
  • § 48-51 Preprava osôb v ložnom priestore nákladného automobilu a v ložnom priestore nákladného prívesu traktora
  • § 51 Preprava nákladu,
  • DODATOK  Označovanie prečnievajúceho nákladu podľa vyhlášky č. 30/2020.