(PCP): § 44, 60-61: DOPRAVNÉ ZNAČKY A ZARIADENIA, OSOBITNÉ OZNAČENIE VOZIDLA, PARKOVACÍ PREUKAZ

Táto výučbová aplikácia obsahuje ustanovenia§ 44, 60-61 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke:

Prehľad tém:

  • § 60 Dopravné značky a dopravné zariadenia,
  • § 61 Používanie dopravných značiek a zariadení,
  • § 44 Osobitné označenia vozidla a parkovací preukaz
  • §25  Vyhláška č. 30/2020 Z.z. – vyobrazenie a používanie osobitných označení
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: