(PCP): § 35-39: OSOBITOSTI PREMÁVKY A OBMEDZENIA JAZDY

Táto výučbová aplikácia obsahuje ustanovenia § 35-39 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke

  • § 35-37 Osobitosti premávky na diaľnici a ceste pre motorové vozidlá
  • § 38 Osobitosti premávky v zimnom období
  • § 39  Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: