(PCP): § 34, 43: VLEČENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA, OZNAČENIE SPOJNICE, PREKÁŽKA CESTNEJ PREMÁVKY

Táto výučbová aplikácia obsahuje ustanovenia § 34 a 43 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke:

  • § 34 Vlečenie motorového vozidla + označenie spojnice a nákladu podľa vyhlášky č. 30/2020,
  • § 43 Prekážka cestnej premávky
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: