>> § 31-33, 40-42: OSVETLENIA A ZNAMENIA: Osvetlenie vozidla, Výstražné znamenia, Zvláštne výstražné zvukové znamenia a svetlá

Táto kapitola obsahuje ustanovenia paragrafov § 31-33, 40-42 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke:

  • § 31 Výstražné znamenia
  • § 32-33 Osvetlenie vozidla
  • § 40-42 Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami a svetlami