(PCP): § 3 – 8, 137: VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV CESTNEJ PREMÁVKY

V tejto výučbovej aplikácii nájdete nasledujúce ustanovenia zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke:

  • § 3 Všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky (CP),
  • § 4 Povinnosti vodiča,
  • § 5 Povinnosti niektorých vodičov aj spolujazdcov,
  • § 6 Povinnosti prevádzkovateľa vozidla,
  • § 7 Povinnosti inštruktora autoškoly,
  • § 8 Používanie bezpečnostných pásov a zadržiavacich zariadení,
  • § 137 Zodpovednosť za porušovanie povinností.
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: