>> § 139a: SAZOBNÍK POKÚT ZA RÝCHLOSŤ (držiteľ vozidla – objektívna zodpovednosť), PREHĽAD NAJVYŠŠÍCH POVOLENÝCH RÝCHLOSTÍ

Táto výučbová aplikácia obsahuje  prehľad najvyšších dovolených rýchlostí a sadzobník pokút pre držiteľov vozidla (správne delikty v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti) za ich prekročenie podľa § 139a zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.

Poznámka: Kompletný aktuálny sadzobník pokút za priestupky na úseku cestnej dopravy v blokovom konaní nájdete v ďalšej aplikácii (EBOOK).