(PCP): § 1-2: § 1 PREDMET ÚPRAVY – zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This course is currently closed

Táto výučbová aplikácia obsahuje základnú definíciu zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej len ,,zákon”) a vymedzenie základných pojmov:

  • § 1 Predmet úpravy zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
  • § 2 Vymedzenie základných pojmov