(PCP): § 1-2: § 1 PREDMET ÚPRAVY – zákon č. 8/2009 Z. z., VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

Táto výučbová aplikácia obsahuje základnú definíciu zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej len ,,zákon”) a vymedzenie základných pojmov:

  • § 1 Predmet úpravy zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
  • § 2 Vymedzenie základných pojmov
Aby ste mohli spustiť túto výučbovú aplikáciu, musíte sa prihlásiť: