No Picture

(INST): ZÁKON č. 93/2005 Z. z. O AUTOŠKOLÁCH

Táto výučbová aplikácia obsahuje výklad zákona č. 93/2005 Z.z. o podmienkach prevádzky autoškôl. Okruhy tém: podmienky prevádzkovania autoškôl – legislatívne predpoklady, technická základňa autoškoly, priestory, >>