No Picture

(POM): VYHLÁŠKA č. 134/2018 LEKÁRNIČKY

Táto výučbová aplikácia obsahuje ustanovenia  vyhlášky č. 134/2018 k zákonu č. 106/2018 Z.z. o ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a ich obsah: Druhy lekárničiek, Všeobecné >>

No Picture

(POM): PRVÁ POMOC V CESTNEJ PREMÁVKE

Táto výučbová aplikácia obsahuje základnú výuku prvej pomoci, ktorá je povinnou súčasťou výuky v autoškolách k prípravám na skúšky žiadateľov o získanie VO príslušnej skupiny. >>