No Picture

(REF): ZÁKON č. 124/2006 o BOZP

Prehľad tém v tejto výučbovej aplikácii: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, Predchádzanie škodám na zdraví, BOZP v cestnej doprave. [vc_snc >>

No Picture

(ESL,ZBJ,KKV: NARIADENIE ES č. 561/2006

Táto výučbová aplikácia obsahuje ustanovenia Nariadenia ES č. 561/2006 o organizácii práce vodičov v cestnej doprave EÚ (tzv. sociálna legislatíva). Okruhy tém: Ciele a aplikácie >>

No Picture

(ZBJ): PRINCÍPY EKOŠOFÉROVANIA

Táto výučbová aplikácia obsahuje výukové obsahy z teórie a praxe zásad takzvaného ekošoférovania – novej koncepcie ekonomickej a ekologickej jazdy. Prehľad obsahov: Definícia ekošoférovania Princípy >>