No Picture

(REF): ZÁKON č. 124/2006 o BOZP

Prehľad tém v tejto výučbovej aplikácii: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP), Povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, Predchádzanie škodám na zdraví, BOZP v cestnej doprave. [vc_snc >>