No Picture

(COL,KKV,PCD): DOPRAVNÁ GEOGRAFIA

Táto výučbová aplikácia obsahuje spracovanú problematiku v oblasti dopravnej geografie a plánovania trás prepravy. Tématické okruhy: Dopravná geografia – geografické usporiadanie SR, základná cestná sieť >>