No Picture

(ESL,ZBJ,KKV: NARIADENIE ES č. 561/2006

Táto výučbová aplikácia obsahuje ustanovenia Nariadenia ES č. 561/2006 o organizácii práce vodičov v cestnej doprave EÚ (tzv. sociálna legislatíva). Okruhy tém: Ciele a aplikácie >>