Vážení klienti, veľmi si ceníme, že i napriek čoraz ťaživejšej situácii s infláciou a nárastom cien zostávate naďalej s nami. V roku 2022 sme stratili iba dvoch klientov – obaja zároveň ukončovali činnosť autoškoly. Naopak, najmä teraz na jeseň, k nám pribudli nové autoškoly, ktoré správne pochopili, že s nami ušetria stovky a pri väčších AŠ až tisícky EUR ročne, na učebné pomôcky pre inštruktorov (ročné licencie) a žiakov (žiacke kontá) – ceny našich ročných licencií sme nedvíhali od roku 2016!. Našei klienti si týmto zároveň zdigitalizovali určité vzdelávacie procesy, čím denne ušetria čas a sily inštruktorov a zároveň aj časť nákladov na mzdy. Do tretice, všetci spoločne sa pripravujeme na nadchádzajúce zmeny vo vzdelávaní a príprave žiakov na nové elektronické skúšky v roku 2023.

Táto lichotivá štatistika nás zároveň presvedčila, že vo vzájomnej spolupráci s nami vidíte hodnotu – vzdelávaciu aj finančnú. A to je vlastne našim cieľom – aby obe strany boli spokojné.

Verzie 2023 našich výučbových aplikácií sú v tejto chvíli už nasadené v online učebni a pripravené na používanie. Chyby a chybky priebežne vychytávame, výučbové obsahy pri zmenách okamžite aktualizujeme počas celého roka. Ďakujeme za námety aj upozornenia.

V roku 2023 nás čaká okrem pokračujúceho tlaku v súvislosti s ekonomickou recesiou aj zvyšovanie náročnosti teoretickej prípravy žiakov autoškôl vo vzťahu k novým elektronickým testom 2023. Zároveň sa postupne v praxi rozbiehajú nové vzdelávania, napríklad na kurzoch KKV v rozšírenom rozsahu 280 hodín pre mladých začínajúcich vodičov po nedávnom legislatívnom znížení ich minimálneho veku.

Keďže vždy platí, že kríza je pre rozumné firmy priestor najmä na rozvoj, vzdelávanie a plánovanie na rozširovanie aktivít, pripravili sme pre vás k ročným licenciám náš BLACK FRIDAY – zľavu vo výške až 80%, ak si k svojej ročnej licencii dokúpite ktorýkoľvek z troch nasledujúcich balíkov odborných školení a realizovať ich buď v rámci vlastnej firmy alebo pre svojich komerčných klientov:

ODOBORNÉ ŠKOLENIA VODIČOV A BUDÚCICH VODIČOV – BALÍK, 72 € / rok

LEGISLATÍVNE NOVINKY A AKTUALIZÁCIE V CESTNEJ DOPRAVE – 2020 až 2026 – pravidelne aktualizovaný prehľad (aktualizačné školenia)

15| PREDMET: (NAKL) ŠKOLENIA VODIČOV K UPÍNANIU A ZABEZPEČOVANIU NÁKLADOV v cestnej doprave – Všeobecný kontext, Konštrukcia vozidla, Obaly, Zabezpečovacie zariadenia, Metódy zabezpečenia, Príručka praktických postupov, Tabuľky a koeficienty 

17| PREDMET: (CEST) ŠKOLENIE VODIČOV K CESTNÝM KONTROLÁM – práva a povinnosti vodiča a policajta v priestupkovom konaní na úseku cestnej dopravy, postupy, modelové situácie a príklady z praxe

ZÁKONNE POVINNÉ ŠKOLENIA ZAMESTNANCOV – BALÍK 72 € / rok

LEGISLATÍVNE NOVINKY A AKTUALIZÁCIE V CESTNEJ DOPRAVE – 2020 až 2026 – pravidelne aktualizovaný prehľad (aktualizačné školenia)

14| PREDMET: (REF) ŠKOLENIA ZAMESTNANCOV – VODIČOV SLUŽOBNÝCH tzv. REFERENTSKÝCH VOZIDIEL (do 3,5t) povinné školenie zo zákona č. 124/2006 Z.z. a Vyhlášky č. 208/1991 Z.z.

18| PREDMET: (GDPR) ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE GDPR – VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV – zákonne povinné školenie pre zamestnancov v styku s osobnými údajmi v cestnej doprave + záverečný test

18| PREDMET: (BOZPO) ŠKOLENIA BOZP, OPP a PZS – BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, PRACOVNÉ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA – zákonne povinné školenia a  pravidelné preškoľovania zamestnancov v podnikoch cestnej dopravy + záverečný test

ŠKOLENIE K PRÍPRAVE NA ŠTÁTNE SKÚŠKY ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI V CESTNEJ DOPRAVE – BALÍK 98 € / rok

LEGISLATÍVNE NOVINKY A AKTUALIZÁCIE V CESTNEJ DOPRAVE – 2020 až 2026 – pravidelne aktualizovaný prehľad (aktualizačné školenia)

10| PREDMET: (PCD) ÚVODNÉ INFORMÁCIE K ŠTÚDIU: príprava na skúšky Odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave

10| PREDMET: (PCD) Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave OKRUH PREDMETOV č.1: A_OBČIANSKE PRÁVO, B_OBCHODNÉ PRÁVO, C_SOCIÁLNE PRÁVO, D_DAŇOVÉ PRÁVO

10| PREDMET: (PCD) Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave OKRUH PREDMETOV č. 2: E_OBCHODNÉ A FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU, F_PRÍSTUP NA TRH

10| PREDMET: (PCD) Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v cestnej doprave, OKRUH PREDMETOV č.3: G_TECHNICKÉ NORMY A TECHNICKÉ ASPEKTY PREVÁDZKY, H_BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH

Odpovedzte na krízu rozširovaním. Návratnosť už hneď po prvom zrealizovanom školení. Posúďte!

Ďakujeme že ste s nami a tešíme sa na spoluprácu v novom roku 2023!