AUTO.CZ | Filtre DPF – dajú sa čistiť bez demontáže? Údajne existujú dva spôsoby

Časticové filtre sú stále veľmi háklivou témou. Hoci ich cena rok od roku klesá, naďalej platí za relatívne nákladnú položku. Mnohí sa ich preto snažia z auta demontovať, čo je protizákonné.

Hoci cenovo prijateľné riešenie problémov s DPF navyše plnej v korelácii so zákonom existuje, áut so vznetovými motormi a odstráneným filtrom pevných častíc sa po cestách pohybuje naozaj značné množstvo. Údajne každé štvrté osobné vozidlo s dieselom má DPF demontovaný. Bohužiaľ vinou stavu emisných kontrol vozidiel na staniciach merania emisií a súčasne laxného prístupu zákonodarcov môžu takto nezákonne “upravená” autá normálne jazdiť. Aj po tomto “zásahu” totiž spravidla prejdú na stanici meranie emisií.

Platíme cenu najvyššiu
Bohužiaľ všetci tí, čo taká autá vlastnia a prevádzkujú, si neuvedomujú jednu dosť podstatnú vec. Tým, že filter odstráni, síce ušetrí nejaké finančné prostriedky, avšak súčasne svojím konaním dosť podporujú vznik určitého druhu ochorenia, spojovacieho sa s dýchacími cestami. Ide hlavne o astmu, v konečnom dôsledku potom vznik nádorových ochorení dýchacích ciest (rakovina pľúc) a krvi.

Aj dnes možno stále počuť názory krčmových ,,rozu,bradov” týkajúcich sa dymivosti starých áut. To, že stará Avia fajčila ako elektráreň v 80. rokoch ale v zásade veľa neznamená. Jej zastaralý vstrekovací systém totiž pracoval s rádovo nižšími tlakmi, než s akými sa stretávame u súčasných common-rail. Zásluhou toho dosahujú sadze, produkované takým dieselom veľkosti približne 8 až 9 mikrometrov. Vysoké tlaky súčasných vstrekovacích systémov dokážu palivo rozprášiť na oveľa menšie častice. Vo výsledku tak sadze zo súčasných dieselov majú veľkosť len 2 až 3 mikrometre. A zatiaľ čo tie veľké zo starých motorov bez problémov zachytí sliznice človeka, tie dnešné, výrazne menší, už nie. Dostávajú sa tak do pľúcnych mechúrikov. Rakúski vedci navyše našli častice prachu dokonca aj v mozgu …

V technike i užívateľovi
A ďalší problém – niektorí bohužiaľ jazdí takým spôsobom, že riadiaca jednotka motora nemá podmienky na začatie regenerácie filtra pevných častíc, alebo že síce regeneráciu spustí, ale nestihne dokončiť. Takým užívateľom sa skôr či neskôr filter zapchá tak, že motor začne padať do núdzového režimu.

K tomu, aby filter fungoval správne, je potrebné celého radu ďalších okolností. Už sme písali, že v telese pred ním sa nachádza redoxný katalyzátor. A práve jeho správna funkcia je pre vypálenie časticového filtra kľúčová. Kvapôčky nafty totiž dopadajú na jeho vložku, teda v ňom dochádza k ich vznieteniu a teda vzniku vysokej teploty, ktorá sadze z filtra DPF vypáli. Ďalšie otázniky sa vznášajú nad funkciou recirkulácie výfukových plynov EGR, tá musí byť pri regenerácii odpojená. Ak ventil EGR netesní (častá porucha z dôvodu usadzovania karbónu), potom sú podmienky pre vypálenie DPF sťažené.

Článok dočítate tu na domovskom portáli Auto.cz: http://www.auto.cz/filtry-pevnych-castic-opravdu-je-lze-vycistit-zname-dva-zpusoby-100683?utm_source=facebook&utm_medium=dave