Ak ste prevádzkovateľom autoškoly / školiaceho strediska KKV:

Vyplňte objednávku ročného licenčného prístupu na našom portáli eAUTOŠKOLA.sk
Prehľad ročných licencií a prístupov do online učebne: https://www.eautoskola.sk/ponuka-skoleni-a-licencnych-pristupov/
Objednávka online: https://www.eautoskola.sk/objednavka-licencie/

Ak ste žiakom autoškoly, školiaceho strediska KKV:

Požiadajte vášho inštruktora o poskytnutie prihlasovacieho mena a hesla

Ak ste dopravnou spoločnosťou, školskou organizáciou, doškoľovacím strediskom:

Vyplňte objednávku školenia alebo ročného licenčného prístupu na našom portáli eDOPRAVCA.sk
Ponuka odborných školení a ročných licencií a prístupov do online učebne: https://www.edopravca.sk/?page_id=48
Objednávka online: https://www.edopravca.sk/?page_id=74

Ak ste vodičom z povolania – individuálnym záujemcom o vzdelávanie v cestnej doprave:

Vyplňte objednávku školenia alebo ročného licenčného prístupu na našom portáli eVODIČ.sk
Ponuka odborných školení a prístupov do online učebne: https://www.evodic.sk/ponuka-odbornych-skoleni-a-licencnych-pristupov-do-online-ucebne/
Objednávka online:  https://www.evodic.sk/pruhlaska-objednavka/

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať:

Jaroslav Verlík
lektor, inštruktor, produktový manažér
tel. 0948 203 003
email: info@jvscd.sk