NÁZOR | Čo sa vlastne vyrieši zrušením odbornej spôsobilosti v taxislužbe?

Rozpory medzi digitálnymi zdieľanými službami  (Uber, Taxify…) a klasickými taxislužbami naši legislatívci vyriešili naozaj šalamúnsky – aby sa nik nemusel pasovať s trablami, jednoducho zrušili povinnú odbornú spôsobilosť tak prevádzkovateľov ako aj vodičov taxislužieb. Vybavené.

Ľudia znalí tejto problematiky vedia, že odborná spôsobilosť vodičov v taxislužbe bolo pomerne jednoduché zaškolenie sa do problematík obsluhy cestujúcich, bezpečnej manipulácie s batožinou, bezpečnej jazdy, správania sa, imidžu, prípravy vozidla,  znalostí dôležitých miestnych bodov, obsluhy taxametra a pod. Za ostatné roky toto školenie u nás absolvovalo mnoho mnoho vodičov v rámci príprav na skúšky odbornej spôsobilosti. Isté percento účastníkov to tak trochu ignorantsky prešlo so zaťatými zubami ako zbytočnosť, ale väčšina – súdia zo spätných väzieb, ktoré zvbierame – to vyhodnotila informácie ako užitočné a budúci taxikár získal aj taký podprahový pocit, že odteraz patrí do nejakej profesie.

Žiaľ, profesia taxikára sa novelou zákona zdevastovala a zrušením povinnej odbornej spôsobilosti prakticky zaniká. Taxikára odteraz môže robiť akýkoľvek idiot, analfabet, či ignorant, a stačí, ak má vodičák. Azda pre žiadnu profesiu niet stratenejšej cesty, než táto.  Vylepší azda toto kvalitu prepravných služieb? Nebolo by vhodnejšie práve naopak, zainteresovať vodičov zdieľaných služieb do certifikácií a odbornej spôsobilosti ako to bolo v taxi branži? A zachovať tak profesiu (aj keď dávno a kvalitne rozdrolenú)? Lebo i napriek všetkému – stále to má zmysel. Stále budú klienti, vyhľadávajúci presun z miesta A do B. Čo sa vlastne vyrieši teraz?

Od chvíle, keď táto novela nadobudne účinnosť, už nikdy nebudete tušiť, ku komu nastupujete do vozidla. A nik vám negarantuje žiadnym dokladom,že tento človek má vedieť a vie, čo je jeho povinnosťou. Údajne sa naopak, zvýši kontrolná činnosť. Z tejto floskuly som sa úprimne narehotal. Vieme veľmi dobre, koľko pracovníkov okresných úradov a odborov dopravy by bolo ochotných schopných a štátom zaplatených ísť kontrolovať ich do terénu. Povedzme poobede, večer, v noci, cez víkendy. Celé to ,,kontrolovanie” pôjde do stratena…

S novou novelou nie sú spokojní ani združenia a cechy taxikárov na Slovensku. Ani sa im nedivím. Profesia taxikár defacto zanikla.

Jaroslav Verlík