• >>TEÓRIA – PEDAGOGIKA A RÉTORIKA – pre inštruktorov autoškôl – východiská, princípy, zásady a metódy vzdelávania

OFICIÁLNE ZÁVEREČNÉ OTÁZKY A ODPOVEDE KU SKÚŠKE – IK

LEKTORSKÉ KURZY A ZRUČNOSTI