>> ZÁKLADNÉ ŠKOLENIE BOZP a PO – BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI – zákonne povinné školenie a  preškoľovanie zamestnancov v cestnej doprave + záverečný test

>> Záverečný test – BOZP – základné školenie

>> Záverečný test – BOZP – pravidelné preškoľovanie

>> Záverečný test – PO – základné školenie

>> Záverečný test – pravidelné preškoľovanie